ایرادات شورای نگهبان به طرح ارتقای اعتبار سندرسمی

شورای نگهبان مجموعا‌ً ۱۱ ایراد به این طرح وارد کرده اما همچنان که پیش‌بینی می‌شد، مهم‌ترین ایراد از نظر شورای نگهبان چنین است:

«پذیرفته‌نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت‌نرسیده در محاکم، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق پذیرفته‌نشدن عقود، معاملات و مالکیت به‌ثبت‌نرسیده در ادارات، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

 

New category

pdf

4_6032628712258668487

Size: 126.30 KB
Hits : 18
Date added: 1399-04-07