بیانیه اعضای موسس انجمن آیین دادرسی مدنی ایران

 

بیانیه اعضای موسس انجمن آیین دادرسی مدنی ایران

 

به نام خداوند جان و خرد

بیانیه اعضای موسس انجمن آیین دادرسی مدنی ایران

به اطلاع اعضای «انجمن آیین دادرسی مدنی ایران» و عموم حقوقدانان می‌رساند:

شش استاد و مقام علمی که اکثریت هیات موسس «انجمن آیین دادرسی مدنی ایران» هستند، اعلام می­نمایند که نظرات ریاست محترم آن انجمن دربارۀ «آیین نامه پیشنهاد شده» برای «لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری»، موافق دیدگاه­های موسسان و اهداف تاسیس انجمن نیست و دیدگاه­های شخصی نباید به انجمن آیین دادرسی مدنی ایران نسبت داده شود.

این استادان و مقامات علمی با عطف توجه به این که جایگاه این گونه انجمن­ها، علمی است و با عنایت به این که در راستای همین نگاه علمی، «حقوق آیین دادرسی مدنی» باید برای «پاسداری از حقوق عمومی» به خدمت گرفته شود، خواستار آن شدند تا همواره ضمن رعایت اصول و مواد اساسنامه و نیز توجه جدی به اهداف تاسیس انجمن، دربارۀ موضوعاتی همچون «نهاد قضاوت و استقلال آن» یا «نهاد وکالت و استقلال آن» و موارد مشابه دیگر که از موضوعات اصلی حقوق آیین دادرسی مدنی است و در چارچوب اساسنامۀ مصوب انجمن آیین دادرسی مدنی ایران قرار دارد، پژوهش و تحلیل علمی منصفانه انجام شود.

دکتر امیر حسین آبادی  ​​​  /     دکتر یدالله علیزاده

دکتر جلیل مالکی​​​      /      دکتر مجید غمامی

دکتر مجید پوراستاد ​​    /     دکتر حسن محسنی