نامه رئیس كانون وكلاي دادگستري گیلان خطاب به رئيس انجمن آئين دادرسي مدني ایران در خصوص پیش نویس طرح آئين نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری


با سلام و احترام؛
همانگونه که استحضار دارید، معاونت حقوقی قوه قضائیه با ادعای لزوم اصلاح قوانین وکالت و برخلاف صراحت ماده 22 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، پیش نویس آئین نامه ای را تهیه و از کانون‌های وکلا ارئه نظر پیرامون این متن را تقاضا نمود.
اقدام معاونت حقوقی را از دو منظر می توان نگریست:
نخست: از جهت محتوای متن و انطباق یا عدم انطباق آن با قانون
دوم: آئین تنظیم آیین نامه از جهت رعایت یا عدم رعایت اصل استقلال کانون وکلای دادگستری و لزوم رعایت خود آیینی و خود تنظیم گری کانونهای وکلای دادگستری.
انتظار نابجایی نخواهد بود که جنابعالی به عنوان رئیس انجمن آیین دادرسی مدنی و استاد درس مذکور با اهمیت دادن به اصل استقلال کانون وکلای دادگستری، آیین تنظیم ((آیین نامه)) که از مقولات شکلی است را با اهمیت محسوب نمائید، به عبارت دیگر پاسداری از استقلال کانون وکلای دادگستری جهت تضمین استقلال وکیل در امر ((دفاع)) که از مقولات مهم آیین دادرسی است را بیش از هرکس باید از جنابعالی انتظار داشت که متأسفانه بدون توجه به این مهم، همسو با مخالفین استقلال کانون وکلا بر طبل تغییر محتوایی آئین نامه بدون توجه به اصل خود تنظیم گری کانون‌های وکلا، کوبیده اید.
جلب اعتماد جامعه حقوقی به انجمن ایرانی آئین دادرسی مدنی حقیقتاٌ متضمن اصلاح رویکردیست که ظاهراً ((امر دفاع)) را در غیاب کانون وکلای دادگستری مستقل و وکیل مستقل ممکن می پندارد.

 
دکتر محمدرضا نظری نژاد


رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان

New category

jpg

Document-page-001

Size: 855.63 KB
Hits : 12
Date added: 1399-03-02