برنامه زمانی حضور و مسابقات تیم‌ها در رشته های مختلف چهارمین المپیاد ورزشی کانون‌های وکلای دادگستری ایران / گیلان / چابکسر / بهمن ۱۳۹۸