نامه رئیس اتحادیه کانون های وکلا در خصوص رسیدگی اعتراضات مربوط به آزمون کارآموزی وکلای ۹۸