بیانیه کانون وکلای دادگستری گیلان در پی شهادت «سردار قاسم سلیمانی»

بنام خدا
امپریالیسم آمریکا در رؤیای سلطه بلامنازع بر خاورمیانه بزرگ است. خاورمیانه ای با دولت‌های کوچک و دست نشانده و مقهور خواست صهیونیست های اسرائیلی...

در دست یابی به این رؤیای شوم قبل از هر چیز هفت کشور بزرگ نفت خیز و صاحب معادن منطقه ( لیبی، سودان، یمن، عراق، ایران، افغانستان، سوریه) باید به دوران حجر برگردند و دست مایه و بهانه ی این سلطه گری و تجاوز، وجود واهی سلاح کشتارجمعی، نقض حقوق بشر، تروریسم و جنگ طلبی این کشورهاست!


آتش بیار چنین معرکه ی نفرت و جنگ و خون ریزی و ویرانی، گسیل گروههای تکفیری و جهادیِ تربیت شده با داعیه نجات ملتها از شرِّ سلطه ی جهانی هستند...

در همسایگی ایران عزیز شاهد دولت خود خوانده ی داعش و سایر گروه های افراطی بودیم که با توسل به وحشیانه ترین شیوه های غیرانسانی برای رعب و وحشت و کشتار جمعی، اسلام هراسی را به کمک امپریالیسم خبری به ظاهر به امری بدیهی جلوه دادند اما ملت‌ها در برابر این سلطه گری مقاومت کردند و هزینه چنین سیاستهای شومی را برای آمریکا و متحدانش بسیار بالا برده اند نمونه اش محو دولت داعش در عراق و سوریه به کمک مردم منطقه و نیروهای صلح طلب جهان است.

اینک آمریکا در تقابل با شکست نقشه های شوم خود درصدد است بهانه ای برای جنگی دیگر بجوید و با نقض آشکار حاکمیت دولت و مردم عراق بر قلمرو هوا و زمین این کشور، با نقض اصول اولیه حقوق بین الملل در خاک کشور عراق، در مرئی و منظر جهانیان به ترور مستقیم و حمله موشکی دست می یازد.

بریده باد چنین دستان متجاوز و خون ریز
...

کانون وکلای دادگستری گیلان حمله موشکی نیروهای متجاوز آمریکایی به خاک کشور عراق و ترور فرمانده شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش را محکوم و ضمن عرض تسلیت به ملت شریف ایران و تمام آزادی خواهان جهان، از همه نیروهای صلح طلب دعوت می‌کند با تمام قوا مانع تحقق نیّات شوم امپریالیسم جهانی در منطقه شوند.


کانون وکلای دادگستری گیلان