مرحله اول انتخابي تيم تنيس روي ميز کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

مرحله اول انتخابي تيم تنيس روي ميز کانون وکلای دادگستری گیلان، مورخ ۹۸/۹/۲۷ در سالن ورزشی تابان رشت برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان در پایان مرحله اول رقابت آقايان ابراهيمي ، مفخمي ، عزيزي و تقي پور به عنوان چهار نفر برتر انتخاب و مقرر شد مرحله پاياني جهت انتخاب ٥ نفر اصلی تيم تنيس روی میز كانون با حضور اعضای سابق تیم، براي شركت در چهارمین دوره المپياد ورزشي وکلا برگزار گردد که زمان و مکان آن متعاقباً اعلام میشود.