نشست صمیمانه اعضاء محترم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با دکتر سید کاظم دلخوش نماینده محترم و منتخب مردم شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی

نشست صمیمانه اعضاء محترم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با دکتر سید کاظم دلخوش نماینده محترم و منتخب مردم شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی