حضور هیأت مدیره در سی و دومین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

حضور هیأت مدیره در سی و دومین همایش اتـحادیه سـراسـری کـانون هـای وکـلای دادگـستـری ایــران (اســکودا)

به میزبانی کانون وکلای دادگستری  یزد

 

مشروح افتتاحیه سی و دومین همایش سراسری اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران