گزارش تصویری سمینار آموزشی با موضوع نقش وکیل در اقامه و اداره دلیل با سخنرانی استاد دکتر عباس کریمی مورخ 2 آبان ماه 1398

 

 

IMG0635
IMG0643
IMG0645
IMG0653
IMG0636
IMG0792
IMG0770
IMG0722
IMG0681
IMG0718