جلسه هم اندیشی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با معمرین و مدیران ادوار کانون پیرامون آیین نامه ابلاغی اخیر قوه قضاییه برگزار شد

جلسه هم اندیشی هیات مدیره کانون وکلا

جلسه هم اندیشی هیات مدیره کانون وکلا


نظرسنجی جلسه هم اندیشی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با معمرین و مدیران ادوار کانون پیرامون آیین نامه ابلاغی اخیر قوه قضاییه برگزار شد

خدمات الکترونیک