تمدید پروانه وکالت الکترونیکی

راهنما و الزامات:

  1. ثبت درخواست تمدید پروانه وکالت به روش الکترونیک نیازمند تصویربرداری مستقیم ، شفاف و خوانا از اسناد و مدارکی است که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
  2. توصیه می شود از کلیه ی مدارک اسکن تهیه فرمایید و یا در صورت فقدان امکانات اسکن، بوسیله تلفن همراه تصاویر اسناد را تهیه فرمایید.
  3. لطفا قبل از اقدام به تکمیل درخواست، مطمئن شوید، تصاویر تهیه شده در فرمت (پسوند) های jpeg یا jpg یا gif یا png بوده و حداکثر حجم هر کدام از اسناد کمتر از ۲ مگابایت باشد.

تصاویر مورد نیاز جهت بارگزاری:

  1. تصویر پرسنلی جهت تکمیل پرونده وکالت (اختیاری)
  2. تصویر سند پرداخت حق السهم دولت در سامانه adliran قوه قضائیه.
  3. تصویر سند پرداخت مفاصا حساب مالیاتی.
  4. تصویر سند پرداخت سهم بیمه به صندوق حمایت وکلا.
  5. تصویر سند پرداخت حق عضویت به حساب کانون وکلای دادگستری گیلان.

شماره حساب جهت پرداخت حق عضویت کانون وکلای دادگستری گیلان به شرح ذیل است:

شماره کارت:  ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۴۱۱۷۶۱

شماره حساب: ۰۱۰۲۵۲۹۸۰۹۰۰۸

شماره شبا: IR780190000000102529809008

بانک صادرات به نام کانون وکلای دادگستری گیلان

راهنمای تصویری ثبت درخواست تمدید پروانه وکالت

نظرسنجی تمدید پروانه وکالت الکترونیکی
خدمات الکترونیک