رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ دیوان عالی کشور

 

رای وحدت رویه شماره ۸۰۹؛ صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در جرم نگهداری مشروبات الکلی

 دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو و نه دادگاه انقلاب دانست.

 دیوان عالی کشور در آخرین رأی وحدت رویه خود که در رسانه ها منتشر شده است، اعلام کرد با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲  و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

لازم به ذکر است این رأی هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است:

رای وحدت رویه شماره ۸۰۹

با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالا» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است.

بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 809؛ صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در جرم نگهداری مشروبات الکلی
رای وحدت رویه شماره ۸۰۹؛ صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در جرم نگهداری مشروبات الکلی
وکلاپرس