17 تیر 1398
جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ...
17 تیر 1398
قانون اصلاح قانون صدور چک ابلاغ شد. قانون "اصلاح قانون صدور چک" در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13 ...
09 تیر 1398
هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷  با توجه به ملاک ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بر ...
09 تیر 1398
هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ...
09 تیر 1398
هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰  مستنبط از مقررات ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با ...
21 خرداد 1398
نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، ...
21 خرداد 1398
مستفاد از مقررات مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع ...

تماس با ما