شرایط وکالت اتفاقی

مدارک لازم جهت صدور جواز وکالت اتفاقی به شرح ذیل می باشد :


۱- اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی جواز وکالت اتفاقی و موکل ایشان و تصویر از کلیه صفحات مصدق شناسنامه ها
( برابر با اصل شده در یکی ازدفترخانه های اسناد رسمی )
۲- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه و تصویر مصدق آن (ویژه آقایان)
۳- آخرین مدرک تحصیلی و تصویر مصدق آن
۴- دو قطعه عکس ۳×۴ جدید زمینه سفید باکیفیت
۵- واریز مبلغ مورد نظر به حسابداری کانون وکلای دادگستری گیلان
۶- اصل درخواست متقاضی دریافت جواز وکالت بعنوان ریاست کانون وکلای دادگستری گیلان
۷- اصل درخواست موکل بعنوان کانون وکلا( متقاضی شخصاً در محل کانون جهت ارائه درخواست وگواهی امضا حضور داشته باشد همراه با کارت ملی و در غیراینصورت توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد)
۸- اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی مطرح شده ( درصورتی که هنوز پرونده ای تشکیل نشده باشد متقاضی ملزم به ارائه مستندات ومدارک لازم میباشد.)
۹- هر وکالت اتفاقی صرفاً جهت یک کلاسه پرونده میباشد.
۱۰- هر جواز وکالت اتفاقی توسط کانون وکلای دادگستری گیلان صرفاً در استان گیلان صادر میگردد.
۱۱- مدارک و مبلغ واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

*«مراجعه جهت وکالت اتفاقی در روز سه شنبه هر هفته انجام می گیرد»

تماس با ما