لیست وکلا

سعید فرقانی

شماره پروانه وکالت: 400
تلفن همراه: 09121937674
تلفن دفتر: 42227464
شهر: لاهيجان
آدرس: كارگر 15ـ پلاك 16

محمد رسولی

شماره پروانه وکالت: 205
تلفن همراه: 09113420148
شهر: لاهيجان
آدرس: خيابان کشاورزی (شيشه گران) – بهشتی 9 – ساختمان بهشت – طبقه 5 – واحد 2

مازیار غلامی درگاه

شماره پروانه وکالت: 928
تلفن همراه: 09113406829
شهر: لاهیجان
آدرس: خیابان ۲۲آبان جنب اداره ثبت - مجتمع ایرانیان - طبقه - 3 - واحد 14

زمان رادپی

شماره پروانه وکالت: 5890
تلفن همراه: 09111412458
تلفن دفتر: 42221563
شهر: لاهيجان
آدرس: خ فياض لاهيجی – فياض هشتم – ساختمان البرز – پلاک 25

محمد علی نژاد گورابجواری

شماره پروانه وکالت: 724
تلفن همراه: 09120338658
شهر: لاهيجان

سیدعلی حسین الحسینی

شماره پروانه وکالت: 8158
تلفن همراه: 09121135925
شهر: لاهيجان
آدرس: خيابان 22 آبان – مجتمع آپادانا

جلال علیجانپور شلمانی

شماره پروانه وکالت: 711
تلفن همراه: 09111394726
شهر: لاهيجان
آدرس: خيابان شهدا – ساختمان پاستور – بالای بانک سرمايه – طبقه اول

سید صدرالدین حاتمی

شماره پروانه وکالت: 8114
تلفن همراه: 09111911973
تلفن دفتر: 42230262
شهر: لاهيجان
آدرس: خ انقلاب ـ جنب اداره برق ـ طبقه اول

مریم عبدی نیک سایه

شماره پروانه وکالت: 553
تلفن همراه: 09117202894
تلفن دفتر: 42248318
شهر: لاهيجان
آدرس: خيابان انقلاب – خيابان 22 آبان – روبروی مخابرات

سارا جنتی لشکریانی

شماره پروانه وکالت: 621
تلفن همراه: 09113405202
تلفن دفتر: 42345319
شهر: لاهيجان
آدرس: خيابان شهدا – بالای بانک سرمايه - ساختمان پاستور – طبقه 6

کبری علیزاده خاناپشتانی

شماره پروانه وکالت: 409
تلفن همراه: 09111381477
شهر: لاهيجان
آدرس: خيابان امام – خيابان ملت – ساختمان نويد – طبقه 2

قربان جوان مجرد

شماره پروانه وکالت: 4757
تلفن همراه: 09111358904
تلفن دفتر: 42228651
شهر: لاهيجان
آدرس: خ شقايق ـ پلاك 60

مریم عابدین نژاد

شماره پروانه وکالت: 322
تلفن همراه: 09111377045
شهر: لاهيجان
آدرس: خيابان شهيد کريمی – کوچه لوليتا

معین پوراکبری شهرستانی

شماره پروانه وکالت: 720
تلفن همراه: 09111343249
شهر: لاهيجان

عباس عظیمی

شماره پروانه وکالت: 7757
تلفن همراه: 09111414067
تلفن دفتر: 42234022
شهر: لاهيجان
آدرس: خيابان 22 آبان ـ‌ روبروي اداره ثبت اسناد

مهسا پیری

شماره پروانه وکالت: 616
تلفن همراه: 09113472637
شهر: لاهيجان
آدرس: خيابان فردوسی – فردوسی هفتم – پلاک 37 – طبقه اول

مختار طهماسبی پور

شماره پروانه وکالت: 193
تلفن همراه: 09111314655
تلفن دفتر: 42338620
شهر: لاهيجان
آدرس: ميدان آزادگان ـ مجتمع علي ـ طبقه اول

هادی پورسلیمان چافی

شماره پروانه وکالت: 565
تلفن همراه: 09113426393
شهر: لاهيجان
آدرس: خيابان شهيد بهشتی – نبش بهشتی هفتم – طبقه اول

علیرضا صفری کوشالی

شماره پروانه وکالت: 929
تلفن همراه: 09121113255
شهر: لاهيجان

یاسمن پورعابد گلرودباری

شماره پروانه وکالت: 303
تلفن همراه: 09113437859
تلفن دفتر: 42348478
شهر: لاهيجان
آدرس: اميرشهيد – جنب مجتمع دندانپزشکی لبخند – ساختمان آنامک – ط 1 – واحد 2

حسن صدرممتاز

شماره پروانه وکالت: 129
تلفن همراه: 09111353833
تلفن دفتر: 42345469
شهر: لاهيجان
آدرس: خ امام – خ ملت – مجتمع تجاری مهرگان – طبقه اول

احمدرضا امین ناصری

شماره پروانه وکالت: 932
تلفن همراه: 09129321832
تلفن دفتر: 1342237758
شهر: لاهيجان

حسن صبح زاهدی

شماره پروانه وکالت: 292
تلفن همراه: 09111414890
تلفن دفتر: 42338223
شهر: لاهيجان
آدرس: خيابان شهدا – روبروی کفش افروز – بن بست شهدای1/1 – پلاک 41

محمد ابراهیم نژاد عربانی

شماره پروانه وکالت: 228
تلفن همراه: 09111433125
تلفن دفتر: 42239995
شهر: لاهيجان
آدرس: خيابان انقلاب – ساختمان شکوفه – طبقه 5 – واحد 19

مریم شرفی گودرزی

شماره پروانه وکالت: 837
تلفن همراه: 09112473627
شهر: لاهيجان

احمد اکبری

شماره پروانه وکالت: 182
تلفن همراه: 09111434022
تلفن دفتر: 42228405
شهر: لاهيجان
آدرس: خ شقايق ـ جنب كوچه 12 ـ پلاك 44

مجید شفیع زاده رشتی

شماره پروانه وکالت: 334
تلفن همراه: 09113479156
شهر: لاهيجان

زهرا یعقوبی پشتهانی

شماره پروانه وکالت: 811
تلفن همراه: 09113478305
شهر: کوچصفهان

جعفر شعبانی

شماره پروانه وکالت: 284
تلفن همراه: 09112927558
شهر: لاهيجان
آدرس: خ انقلاب – ساختمان کاوه – طبقه 2

زهرا مریدی پیربستی

شماره پروانه وکالت: 750
تلفن همراه: 09112470717
شهر: کوچصفهان

کوروش شعبانی

شماره پروانه وکالت: 56
تلفن همراه: 09112438432
تلفن دفتر: 42234538
شهر: لاهيجان
آدرس: خ انقلاب – ساختمان کاوه – طبقه 2

محسن قاطع

شماره پروانه وکالت: 467
تلفن همراه: 09113343141
شهر: کوچصفهان
آدرس: مجتمع حبيب زاده – طبقه 2 – واحد يک

سید احمد ساداتی فلاح آبادی

شماره پروانه وکالت: 792
تلفن همراه: 09376989922
شهر: لاهيجان

هما فلاحتگر اطمینانی

شماره پروانه وکالت: 911
تلفن همراه: 09113476188
تلفن دفتر: 34557829
شهر: کوچصفهان
آدرس: خيابان شهيد عسگری - روبروی باشگاه تک ستاره - ساختمان قائم

زهرا سیار سپهری

شماره پروانه وکالت: 681
تلفن همراه: 09118352631
شهر: لاهيجان

رسول علیزاده گل بازوئی

شماره پروانه وکالت: 536
تلفن همراه: 09119878835
تلفن دفتر: 34557973
شهر: کوچصفهان
آدرس: خيابان شهيد عسگری – پايين تر از داروخانه شبانه روزی رازی – ساختمان گيل – طبقه چهارم

معصومه زاهدی

شماره پروانه وکالت: 922
تلفن همراه: 09111946941
تلفن دفتر: 42232230
شهر: لاهيجان
آدرس: شيشه گران – سه راه ايثار – ساختمان فرهومند – طبقه سوم - واحد 301

قاسم علیزاده

شماره پروانه وکالت: 321
تلفن همراه: 09112391253
شهر: کوچصفهان
آدرس: خيابان شهيد بهشتی – مجتمع تجاری حبيب زاده – طبقه دوم – واحد دوم

فرزانه زارع

شماره پروانه وکالت: 740
تلفن همراه: 09119425361
شهر: لاهيجان

موسی صفری نژاد الکامی

شماره پروانه وکالت: 365
تلفن همراه: 09112339662
شهر: کوچصفهان
آدرس: خيابان شهيد عسگری – پایین تر از داروخانه شبانه روری رازی – ساختمان گيل – طبقه چهارم

معین زحمتکش

شماره پروانه وکالت: 356
تلفن همراه: 09111449704
تلفن دفتر: 42221431
شهر: لاهيجان
آدرس: لاهیجان - خیابان انقلاب - کوچه اسدی - ساختمان زنبق - طبقه اول - واحد A

رقیه زاهدی شالکوهی

شماره پروانه وکالت: 741
تلفن همراه: 09112387237
تلفن دفتر: 09353471559
شهر: کوچصفهان

علیرضا زکریائی

شماره پروانه وکالت: 67
تلفن همراه: 09113423096
تلفن دفتر: 42348692
شهر: لاهيجان
آدرس: خيابان ملت (سازمان چای ) – پاساژ مهرگان – ورودی دوم – طبقه سوم – واحد 14

مرتضی خداشناس رودسری

شماره پروانه وکالت: 501
تلفن همراه: 09125762153
شهر: کوچصفهان
آدرس: کوچصفهان – خيابان شهيد عسگری – روبروی باشگاه تک ستاره – ساختمان مجيد – ط اول – واحد 2