لیست وکلا

سیده فاطمه مهدی پور

شماره پروانه وکالت: 513
تلفن همراه: 09112850221
تلفن دفتر: 44544050
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان مطهری – کوچه ارژنگ (شهيد رحيم پيشگاه بحری) – ساختمان پرشان - ط 2 – واحد 6

محمدتقی سالاری پور

شماره پروانه وکالت: 288
تلفن همراه: 09122155022
شهر: بندر انزلی
آدرس: غازيان – ميدان مالا – بلوار معلم – بلوار نماز – ساختمان مبين – پلاک 14 – سوم غربی

مریم مالجو

شماره پروانه وکالت: 417
تلفن همراه: 09113303202
شهر: بندر انزلی
آدرس: خ مطهري – نرسيده به چهاراه برق – ساختمان كاسپين – طبقه چهارم - دفتر محمدعلي كريمي پور

محمد روستابیک

شماره پروانه وکالت: 756
تلفن همراه: 09112374760
شهر: بندر انزلی

صبا مجیدی

شماره پروانه وکالت: 410
تلفن همراه: 09111848723
تلفن دفتر: 44540350
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان مطهری – نرسيده به چهارراه شهدا – جنب فرش مهستان – طبقه سوم

خدیجه روشن بخش قنبری

شماره پروانه وکالت: 693
تلفن همراه: 09118250995
شهر: بندر انزلی
آدرس: ميدان امام خمينی – خيابان مطهری – بعد از چهارراه برق – کوچه شهيد احمد شعبانی – ساختمان محمد 1 واحد 4

اکبر گنج ده

شماره پروانه وکالت: 8923
تلفن همراه: 09113812703
تلفن دفتر: 44531675
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان مطهری – بعد از چهارراه برق – نرسيده به آخر خط – جنب بانک صادرات شعبه سرسيد بازيار –ساختمان سناء – طبقه سوم

رامین رفعتی

شماره پروانه وکالت: 244
تلفن همراه: 09121226264
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان مطهری – ساختمان غلامعلی پور – طبقه 2

جعفر کاملی

شماره پروانه وکالت: 710
تلفن همراه: 09118336457
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان طالقاني - ساختمان دياموند - طبقه پنجم - واحد 3 – دفتر درياگشت

حمیدرضا دریاگشت

شماره پروانه وکالت: 702
تلفن همراه: 09112364346
تلفن دفتر: 44437348
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان طالقاني - ساختمان دياموند - طبقه پنجم - واحد 3

میثم کوثری تربه بر

شماره پروانه وکالت: 346
تلفن همراه: 09129339021
شهر: بندر انزلی
آدرس: کارآموزی – شهرک بهار – کوچه ياسمن 4 – پلاک 60

محمدرضا خلیلی

شماره پروانه وکالت: 581
تلفن همراه: 09111381404
شهر: بندر انزلی

معصومه قدیمی کرنق

شماره پروانه وکالت: 808
تلفن همراه: 09113474090
شهر: بندر انزلی

عباس پرورش خواه

شماره پروانه وکالت: 719
تلفن همراه: 09111866204
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان مطهری – روبروی داروخانه شبانه روزی

فاطمه قیامی

شماره پروانه وکالت: 700
تلفن همراه: 09112840455
شهر: بندر انزلی

سیدتقی پیرو نذیری

شماره پروانه وکالت: 781
تلفن همراه: 09391371545
تلفن دفتر: 44437348
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان طالقانی – ساختمان دياموند – طبقه 5 – واحد 3

معصومه قدیریان

شماره پروانه وکالت: 824
تلفن همراه: 09113829249
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان مطهري - جنب بانك صادرات شعبه شهيد بازيار - ساختمان سنا - طبقه سوم

حجت پورداور

شماره پروانه وکالت: 52
تلفن همراه: 09113820799
شهر: بندر انزلی
آدرس: خ تكاوران ـ مقابل كلانتري 11

نیما غفارنیا

شماره پروانه وکالت: 114
تلفن همراه: 09111815634
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان گلستان - طبقه فوقانی داروخانه ماشين چی

فاطمه بختیاری

شماره پروانه وکالت: 761
تلفن همراه: 09120923800
شهر: بندر انزلی

سیده زینب عزیزی

شماره پروانه وکالت: 611
تلفن همراه: 09112839677
تلفن دفتر: 44529413
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان مطهری – نرسيده به آخر خط – جنب بانک صادرات شعبه بازيار – ساختمان سنا – طبقه دوم – واحد 5

میلان برزگر توچائی

شماره پروانه وکالت: 625
تلفن همراه: 09112329094
شهر: بندر انزلی
آدرس: غازيان – ساحل قو – شريعتی 3 – ساختمان تيراژه – طبقه 1 – واحد 1

فرشاد عرب

شماره پروانه وکالت: 769
تلفن همراه: 09123103997
شهر: بندر انزلی
آدرس: غازيان – ساختمان دياموند – طبقه 6 – واحد 2/6

آزاده احمدی پناه

شماره پروانه وکالت: 795
تلفن همراه: 09111391193
شهر: بندر انزلی

بهمن طورچی مقدم

شماره پروانه وکالت: 597
تلفن همراه: 09112335102
شهر: بندر انزلی
آدرس: از سمت رشت – 200 متر مانده به پمپ بنزين غازيان – روبروی کانون کتاب پارس – مجتمع دياموند – ط6 – واحد 2

سهیل اصغرزاده اسفندی

شماره پروانه وکالت: 392
تلفن همراه: 09113811623
تلفن دفتر: 44541374
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان مطهری(گلستان) – ساختمان پزشکان آريا – طبقه 4 – واحد 12

نغمه صداقت باقی

شماره پروانه وکالت: 497
تلفن همراه: 09113391036
تلفن دفتر: 44434123
شهر: بندر انزلی
آدرس: غازيان – ساختمان دياموند – طبقه 2

محمدرضا افشین فر

شماره پروانه وکالت: 128
تلفن همراه: 09111361699
تلفن دفتر: 44434755
شهر: بندر انزلی
آدرس: غازيان – جنب بانك رفاه – ساختمان 12 واحدي – طبقه سوم – واحد يازده

کوروش صدفیان

شماره پروانه وکالت: 269
تلفن همراه: 09111848380
تلفن دفتر: 44555593
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان مطهری – نرسيده به آخر خط – جنب بانک صادرات – شعبه بازيار – ساختمان سنا – طبقه 4

محمد انصاری فر

شماره پروانه وکالت: 440
تلفن همراه: 09117224489
شهر: بندر انزلی

مهدی شیرین کام

شماره پروانه وکالت: 850
تلفن همراه: 09120317544
شهر: بندر انزلی
آدرس: ژاندارمری – جنب خيابان ناسيونال – پيتزا بام – طبقه 4

سیده المیرا آتشی

شماره پروانه وکالت: 556
تلفن همراه: 09113853185
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان مطهری – جنب داروخانه سينا – ساختمان تخت جمشيد – طبقه دوم

میلاد شریفی کلاچاهی

شماره پروانه وکالت: 541
تلفن همراه: 09369262448
تلفن دفتر: 09114343613
شهر: بندر انزلی
آدرس: ميدان گاز – جنب موکارلو – ساختمان سينا – طبقه اول

مروا نظری

شماره پروانه وکالت: 669
تلفن همراه: 09118449569
شهر: املش

محمود شهابی

شماره پروانه وکالت: 3
تلفن همراه: 09111230028
شهر: بندر انزلی
آدرس: غازيان – کوی زرافشان – جنب مسجد رضويه – کوچه پروين – پلاک 20

عبدالله کاظمی

شماره پروانه وکالت: 277
تلفن همراه: 09112331820
تلفن دفتر: 42723576
شهر: املش
آدرس: کياپلايه – جنب مسجد باب الحوائج

مهرداد شمس

شماره پروانه وکالت: 254
تلفن همراه: 09113829424
تلفن دفتر: 44548055
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان مطهری – چهارراه برق – جنب اداره برق

مریم قنبرزاده کوره تاش

شماره پروانه وکالت: 632
تلفن همراه: 09112472267
شهر: املش
آدرس: ميدان شهرداری – خيابان شهيد انصاری - روبروی آتش نشانی

مصطفی سلطان بخش

شماره پروانه وکالت: 645
تلفن همراه: 09113352212
تلفن دفتر: 44540351
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان مطهری – نرسيده به آخر خط – جنب مغازه فرش فروشی مهستان – ساختمان شيرواندهی – طبقه اول

ابوذر علی اکبری

شماره پروانه وکالت: 196
تلفن همراه: 09113277140
شهر: املش
آدرس: رانکوه – بلوار غدير – نبش خيابان صنعت

هانیه سیرتی دوبخشری

شماره پروانه وکالت: 408
تلفن همراه: 09122393328
شهر: بندر انزلی
آدرس: ميدان امام خمينی – خيابان مطهری - روبروي دادگستري سابق – دفتر يوسف نيا

طاهره شفیعی

شماره پروانه وکالت: 512
تلفن همراه: 09112559581
شهر: املش
آدرس: بلوار امام خمينی – پاساژ عباسی – طبقه اول

محمد هادی سرخی نیا

شماره پروانه وکالت: 246
تلفن همراه: 09111841060
تلفن دفتر: 44511674
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان تکاوران – جنب ناسيونال – ساختمان سينا – طبقه 4 – واحد 12

عطاء الله سعادتمند

شماره پروانه وکالت: 845
تلفن همراه: 09112428320
شهر: املش