لیست وکلا

مهدی خدادادی لرزجان

شماره پروانه وکالت: 920
تلفن همراه: 09111435368
شهر: خمام

زلیخا فیض الهی دیزگاه

شماره پروانه وکالت: 481
تلفن همراه: 09113831049
شهر: تالش
آدرس: خيابان خرمشهر – روبروی اداره ثبت اسناد و املاک – ساختمان امير مظفری – ط 2

ندا بابازاده بهمبری

شماره پروانه وکالت: 357
تلفن همراه: 09113341201
شهر: خمام
آدرس: روبروی کلانتری – ساختمان آپادانا – طبقه دوم

تهمینه غلامی دیزگاه

شماره پروانه وکالت: 550
تلفن همراه: 09112844579
شهر: تالش
آدرس: خيابان امام – روبروی موسسه مالی اعتباری کوثر – ساختمان فرش امير

ابوذر امامی شیجانی

شماره پروانه وکالت: 506
تلفن همراه: 09111308842
شهر: خمام
آدرس: خيابان امام – ساختمان آرمين – ط 4

مهران صبرکار

شماره پروانه وکالت: 833
تلفن همراه: 09113404240
شهر: تالش

علیرضا غلامی اشکیکی

شماره پروانه وکالت: 389
تلفن همراه: 09113358410
شهر: خشکبیجار
آدرس: روبروی دادگستری

سیاوش شربتی

شماره پروانه وکالت: 157
تلفن همراه: 09111836164
تلفن دفتر: 44228167
شهر: تالش
آدرس: خيابان خرمشهر ـ روبروي اداره ثبت ـ‌ساختمان امير مظفري ـ طبقه اول

زهرا علیزاده جیلدانی

شماره پروانه وکالت: 698
تلفن همراه: 09119389075
شهر: خشکبیجار

شیما زوجی اردجانی

شماره پروانه وکالت: 620
تلفن همراه: 09115994902
شهر: تالش
آدرس: خيابان امام - روبروی مؤسسه مالی کوثر - ساختمان امير - طبقه دوم

معصومه علیپور تسیه

شماره پروانه وکالت: 619
تلفن همراه: 09333934638
شهر: خشکبیجار
آدرس: روبروی مخابرات

سیما رحیمی جوکندان

شماره پروانه وکالت: 483
تلفن همراه: 09112847403
شهر: تالش
آدرس: خيابان امام – ساختمان کبودمهری – روبروی بانک ملت – طبقه سوم

حسین سهرابی فر

شماره پروانه وکالت: 835
تلفن همراه: 09111372825
شهر: خشکبیجار

حسین رسول زاده

شماره پروانه وکالت: 30
تلفن همراه: 09111328003
تلفن دفتر: 44223637
شهر: تالش
آدرس: خ امام خميني ـ روبروي خ سعدي ـ ساختمان جديدي ـ طبقه چهارم

سیدپدرام سرباز روحانی

شماره پروانه وکالت: 766
تلفن همراه: 09112855508
شهر: خشکبیجار

غلامرضا داداشی

شماره پروانه وکالت: 87
تلفن همراه: 09113832340
شهر: تالش
آدرس: خيابان طالقانی – نبش خيابان دکتر معين – ساختمان مهر13 – طبقه دوم

مجتبی زادکاظمی ماسوله

شماره پروانه وکالت: 366
تلفن همراه: 09113371399
شهر: خشکبیجار
آدرس: روبروی دادگستری

مهین حبیبی نیا

شماره پروانه وکالت: 613
تلفن همراه: 09113828016
شهر: تالش
آدرس: سه راه تختی – خيابان طالقانی – جنب مبل فروشی مهری

حسن حسینی پور چنانی

شماره پروانه وکالت: 528
تلفن همراه: 09111846454
شهر: خشکبیجار

رامین جمشیدی جوکندان

شماره پروانه وکالت: 819
تلفن همراه: 09112855602
شهر: تالش

علی جعفرزاده جوپشتی

شماره پروانه وکالت: 351
تلفن همراه: 09111487233
شهر: خشکبیجار
آدرس: روبروی دادگستری

ندا ثمری شیرآباد

شماره پروانه وکالت: 557
تلفن همراه: 09119873600
تلفن دفتر: 44252745
شهر: تالش
آدرس: ابتدای خيابان بهشتی – ساختمان پزشکان رازی – طبقه 5 – واحد 1

علیرضا بذری شرفشادی

شماره پروانه وکالت: 806
تلفن همراه: 09111301091
شهر: خشکبیجار

مسعود ترشحی

شماره پروانه وکالت: 133
تلفن همراه: 09111842449
تلفن دفتر: 44223537
شهر: تالش
آدرس: خ طالقاني – روبروي دادگستري

رعنا بازپرس پیشکناری

شماره پروانه وکالت: 546
تلفن همراه: 09112464070
شهر: خشکبیجار
آدرس: خيابان معلم – کوچه رجائی کوچه فرهنگ – پلاک 45 – طبقه همکف

فرزاد پورسبزی سنگده

شماره پروانه وکالت: 449
تلفن همراه: 09112851200
شهر: تالش
آدرس: ميدان امام - ابتدای خيابان پاسداران - ساختمان بنياد - طبقه 4

محمدباقر یوسفی

شماره پروانه وکالت: 705
تلفن همراه: 09111394605
شهر: تالش

سیروس بخشی

شماره پروانه وکالت: 84
تلفن همراه: 09111836170
تلفن دفتر: 44220314
شهر: تالش
آدرس: خيابان خرمشهر ـ ساختمان آسوبار – طبقه چهارم – واحد 12

نادر همدمی خطبه سرا

شماره پروانه وکالت: 706
تلفن همراه: 09123886234
شهر: تالش
آدرس: ابتدای خيابان شهيد بهشتی – ساختمان پزشکان رازی – طبقه ششم – واحد 3

کامران اصغری

شماره پروانه وکالت: 540
تلفن همراه: 09111853914
تلفن دفتر: 09393605101
شهر: تالش
آدرس: خيابان امام – روبروی موسسه اعتباری کوثر – ساختمان امير – طبقه سوم

ارسلان نعمتی

شماره پروانه وکالت: 935
تلفن همراه: 09112477830
شهر: تالش

محمدناصر اشرف تالش

شماره پروانه وکالت: 126
تلفن همراه: 09113313873
تلفن دفتر: 44237981
شهر: تالش
آدرس: جنب دادگستری جديد

رضا ناصری

شماره پروانه وکالت: 317
تلفن همراه: 09113360272
شهر: تالش

محمد اسلام دوست

شماره پروانه وکالت: 43
تلفن همراه: 09111819511
تلفن دفتر: 44227376
شهر: تالش
آدرس: بلوار ـ روبروي هلال احمر

حمزه مومنی

شماره پروانه وکالت: 707
تلفن همراه: 09111383382
شهر: تالش

عبدالله آقاجانی

شماره پروانه وکالت: 50
تلفن همراه: 09121116064
تلفن دفتر: 44215203
شهر: تالش
آدرس: خ امام – روبروی بانک ملت – ساختمان کبود مهری – طبقه دوم

علی موسی زاده

شماره پروانه وکالت: 6319
تلفن همراه: 09111822009
تلفن دفتر: 44220742
شهر: تالش
آدرس: خيابان خرمشهر - ساختمان آسوبار - طبقه سوم

کامبیز یوسف نیا

شماره پروانه وکالت: 339
تلفن همراه: 09113346384
تلفن دفتر: 44546885
شهر: بندر انزلی
آدرس: ميدان امام خمينی – خيابان مطهری - روبروي دادگستري سابق - دفتر وكالت

فاطمه کوهی جید

شماره پروانه وکالت: 32
تلفن همراه: 09111834102
تلفن دفتر: 44226770
شهر: تالش
آدرس: خ دکتر معين – ساختمان کاريز – طبقه دوم

سینا یونسی

شماره پروانه وکالت: 311
تلفن همراه: 09111832420
تلفن دفتر: 44556620
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان مطهری – جنب نمايشگاه اتومبيل مهيار

اویس کرم نژاد

شماره پروانه وکالت: 15
تلفن همراه: 09113833648
تلفن دفتر: 44224117
شهر: تالش
آدرس: خ خرمشهر – ساختمان آسوبار – طبقه پنجم

علی ویژه نواز

شماره پروانه وکالت: 342
تلفن همراه: 09111834136
شهر: بندر انزلی
آدرس: خ مطهری – نرسيده به چهاراه برق – ساختمان کاسپين – طبقه چهارم

بهناز قهرمانپور

شماره پروانه وکالت: 380
تلفن همراه: 09111859657
شهر: تالش
آدرس: خيابان خرمشهر – جنب اداره ثبت اسناد و املاک – ساختمان شيردل – طبقه 3

نیما نهاوندی

شماره پروانه وکالت: 472
تلفن همراه: 09113402586
تلفن دفتر: 44546973
شهر: بندر انزلی
آدرس: خيابان مطهری – پشت اداره برق – ساختمان سودبخش