لیست وکلا

حسن محمدی علی آبادی

شماره پروانه وکالت: 786
تلفن همراه: 09111375542
شهر: رشت
آدرس: رشت گلسار ساختمان هخامنش طبقه پنجم

سینا رحیمی

شماره پروانه وکالت: 763
تلفن همراه: 09111869137
شهر: رضوانشهر

مهرنوش مرادی شمامی

شماره پروانه وکالت: 315
تلفن همراه: 09111300473
شهر: رودبار
آدرس: روبروی دادگستری

ایمان رحیمی

شماره پروانه وکالت: 909
تلفن همراه: 09127980342
شهر: رضوانشهر

علی کشاورز سرکار

شماره پروانه وکالت: 432
تلفن همراه: 09116281807
شهر: رودبار
آدرس: منجيل - خيابان بهشتی - کوچه جوان بخت - پلاک 72

فرزانه داودی سراگلی

شماره پروانه وکالت: 743
تلفن همراه: 09112823820
شهر: رضوانشهر

مهدی کاوسیان

شماره پروانه وکالت: 160
تلفن همراه: 09122105012
شهر: رودبار
آدرس: بعد از پيچ گنجه – شركت پدوكال

حمید حقیقی پور چوکامی

شماره پروانه وکالت: 827
تلفن همراه: 09112471410
شهر: رضوانشهر

سعیده قلندری شمامی

شماره پروانه وکالت: 643
تلفن همراه: 09113875268
شهر: رودبار
آدرس: روبروی دانشگاه آزاد

ساناز جهانگیری

شماره پروانه وکالت: 488
تلفن همراه: 09111385905
شهر: رضوانشهر

یاسمن فلاحتی

شماره پروانه وکالت: 817
تلفن همراه: 09113339928
شهر: رودبار

مانا پورحسن

شماره پروانه وکالت: 238
تلفن همراه: 09123195829
شهر: رضوانشهر

حسین فلاح رضایی

شماره پروانه وکالت: 915
تلفن همراه: 09111434947
تلفن دفتر: 01342242604
شهر: لاهیجان
آدرس: خیابان انقلاب، ساختمان شکوفه، واحد ۱۲

اسماعیل وکیلی رودپشتی

شماره پروانه وکالت: 789
تلفن همراه: 09112414608
شهر: رحیم آباد

فاطمه فلاح مراد

شماره پروانه وکالت: 571
تلفن همراه: 09112330037
شهر: رودبار

بهرام فتحی

شماره پروانه وکالت: 797
تلفن همراه: 09113412362
شهر: رحیم آباد

طاهره غلامی سرملی

شماره پروانه وکالت: 368
تلفن همراه: 09101033174
شهر: رودبار
آدرس: وسط بازار - روبروی دانشگاه

عادله عبدالله تابار قاسم آباد

شماره پروانه وکالت: 744
تلفن همراه: 09118270273
شهر: رحیم آباد

محمدعلی عزیزی

شماره پروانه وکالت: 500
تلفن همراه: 09122125635
شهر: رودبار
آدرس: منجيل - خيابان امام - جنب آژانس

ابوطالب حسین زاده کندسری

شماره پروانه وکالت: 508
تلفن همراه: 09111956489
شهر: رحیم آباد
آدرس: خيابان بخشداری – نبش کوچه کميته امداد

روانبخش رضایی سندسی

شماره پروانه وکالت: 701
تلفن همراه: 09111381847
شهر: رودبار

رقیه حق بین

شماره پروانه وکالت: 225
تلفن همراه: 09112428317
تلفن دفتر: 42770327
شهر: رحیم آباد
آدرس: روبروی بانک سپه – ساختمان حسين زاده -طبقه دوم

اسفندیار خوشدل پشتیری

شماره پروانه وکالت: 727
تلفن همراه: 09118294322
شهر: رودبار

مریم جهانی یامی

شماره پروانه وکالت: 615
تلفن همراه: 09113911986
شهر: رحیم آباد

نسترن حاجتی چناری

شماره پروانه وکالت: 665
تلفن همراه: 09113848394
شهر: رودبار

هادی پلرودی مقدم

شماره پروانه وکالت: 272
تلفن همراه: 09113411349
شهر: رحیم آباد
آدرس: خيابان امام – ساختمان نعيم

فرشید پورشعبان

شماره پروانه وکالت: 787
تلفن همراه: 09113391445
شهر: رودبار
آدرس: جنب دادگستری

حمید یوسف زاده طارمسری

شماره پروانه وکالت: 672
تلفن همراه: 09112494294
شهر: خمام
آدرس: خمام - خيابان امام خمينی - روبروی بخشداری – ساختمان آرمين – طبقه 3

محسن امیری

شماره پروانه وکالت: 450
تلفن همراه: 09124860082
شهر: رودبار

آرش هوسمی

شماره پروانه وکالت: 353
تلفن همراه: 09111328076
شهر: خمام
آدرس: روبروی کلانتری – ساختمان آپادانا – طبقه دوم - دفتر بابازاده

علیرضا نیکو خواچکینی

شماره پروانه وکالت: 17
تلفن همراه: 09113320437
تلفن دفتر: 44626255
شهر: رضوانشهر
آدرس: خيابان امام – ابتدای خيابان بسيج – ساختمان پرديس – طبقه چهارم – واحد 14

سیدعلی میرصفوتی

شماره پروانه وکالت: 849
تلفن همراه: 09112388518
شهر: خمام
آدرس: خيابان امام - روبروی بخشداری - ساختمان آرمين - طبقه سوم

باقر مهرمایل

شماره پروانه وکالت: 823
تلفن همراه: 09113858599
شهر: رضوانشهر

علی مصری شیرابه

شماره پروانه وکالت: 371
تلفن همراه: 09119382456
شهر: خمام
آدرس: خيابان بوعلی – کوچه شهيد نورانی – بن بست اکبرپور – پلاک 15 – واحد 1

سیده سعیده معروف زاده نودهی

شماره پروانه وکالت: 664
تلفن همراه: 09112438661
شهر: رضوانشهر

آزاده محمدباقر

شماره پروانه وکالت: 1936
تلفن همراه: 09126163002
شهر: خمام
آدرس: بعد از داروخانه شبانه روزی – جنب بهداری شماره 2

سید رحمت موسوی

شماره پروانه وکالت: 47
تلفن همراه: 09113835673
شهر: رضوانشهر
آدرس: خيابان امام – روبروی بانک تجارت – بالای طلافروشی دياکو – طبقه 2

مریم کاظمی

شماره پروانه وکالت: 776
تلفن همراه: 09113371274
شهر: خمام
آدرس: خيابان ابوعلی – بعد از پل

پرویز عموئی نوشری

شماره پروانه وکالت: 912
تلفن همراه: 09117615644
شهر: رضوانشهر

تهمینه قربانی

شماره پروانه وکالت: 803
تلفن همراه: 09113872358
شهر: خمام

مینا صفری کفترودی

شماره پروانه وکالت: 638
تلفن همراه: 09112847860
شهر: بندرانزلی
آدرس: خیابان رمضانی، کوچه شهید سیری، پشت بانک صادرات، ساختمان آرمین، طبقه چهارم

ترانه قادری

شماره پروانه وکالت: 770
تلفن همراه: 09113322850
شهر: خمام
آدرس: روبروی کلانتری – ساختمان آپادانا – طبقه دوم – دفتر خانم بابازاده

مونا صدقیان آبکنار

شماره پروانه وکالت: 489
تلفن همراه: 09113837966
شهر: رضوانشهر
آدرس: خيابان امام خمينی – روبروی کلانتری مرکزی – ساختمان شايان – طبقه 2

مهدی فیصل

شماره پروانه وکالت: 469
تلفن همراه: 09111361091
شهر: خمام
آدرس: خيابان شهيد بهشتی – پلاک 246