لیست وکلا

محمد صالح یوسفی

شماره پروانه وکالت: 7
تلفن همراه: 09111437660
شهر: رودسر
آدرس: خيابان انقلاب – روبروی زمين ورزشی – ساختمان پارسيان – طبقه 2

رویا رحمتی رضایی

شماره پروانه وکالت: 604
تلفن همراه: 09112458720
شهر: رودسر
آدرس: کلاچای – خيابان امام – پاساژ رضا – طبقه سوم – سوئيت 68

عباس یوسف زاده چابک

شماره پروانه وکالت: 340
تلفن همراه: 09113441997
شهر: رودسر
آدرس: چابکسر – خيابان امام – جنب مسجد بازار – پلاک 300

نوید رامسری

شماره پروانه وکالت: 186
تلفن همراه: 09111946880
شهر: رودسر
آدرس: چابکسر – روبروی شهرداری – جنب بانک تجارت – ساختمان عابدپور

شهلا یوسف خواه

شماره پروانه وکالت: 218
تلفن همراه: 09113450627
تلفن دفتر: 42621466
شهر: رودسر
آدرس: ابتدای انقلاب – بالاتر از داروخانه شبانه روزی

رضا رجب پور نخجیری

شماره پروانه وکالت: 167
تلفن همراه: 09113422614
شهر: رودسر
آدرس: خ انقلاب – روبروي بيمارستان شهدای رودسر – جنب آژانس هما

حسین یاوری

شماره پروانه وکالت: 38
تلفن همراه: 09111421224
تلفن دفتر: 42614955
شهر: رودسر
آدرس: خيابان انقلاب

مریم درخشان سقاواز

شماره پروانه وکالت: 491
تلفن همراه: 09112433162
شهر: رودسر

صدیقه نیک فر

شماره پروانه وکالت: 921
تلفن همراه: 09352508214
شهر: رودسر

سحر خاوشی

شماره پروانه وکالت: 652
تلفن همراه: 09112458426
شهر: رودسر

محمد نیک خو

شماره پروانه وکالت: 455
تلفن همراه: 09113427101
تلفن دفتر: 42618127
شهر: رودسر
آدرس: ميدان شهرداری - مجتمع وليعصر ( پاساژ آروندی ) – ط3

فاطمه حصار پولادی

شماره پروانه وکالت: 739
تلفن همراه: 09112406242
شهر: رودسر

کریم نحوی

شماره پروانه وکالت: 521
تلفن همراه: 09119303126
شهر: رودسر
آدرس: چابکسر – خيابان امام خمينی – پاساژ معتمد – طبقه 2

بهزاد حسینیان

شماره پروانه وکالت: 146
تلفن همراه: 09113415812
شهر: رودسر
آدرس: چابکسر – جنب بانک صادرات – خيابان فرهنگ

هوشنگ نوروزی

شماره پروانه وکالت: 214
تلفن همراه: 09113431823
شهر: رودسر
آدرس: رحيم آباد – اشکلک – کوچه شهيد نيکخو – کدپستی 45113 - 44931

مهدی حسین زاده

شماره پروانه وکالت: 268
تلفن همراه: 09113413581
شهر: رودسر
آدرس: خيابان انقلاب – روبروی زمين ورزشی – ساختمان وکلای پارسيان – طبقه اول

ساسان مسلمی دوران محله

شماره پروانه وکالت: 680
تلفن همراه: 09113403713
تلفن دفتر: 42687946
شهر: رودسر
آدرس: کلاچای – ميدان امام خمينی – طبقه فوقانی بانک انصار

محمد حبیبی

شماره پروانه وکالت: 213
تلفن همراه: 09111433135
تلفن دفتر: 42611655
شهر: رودسر
آدرس: چهارراه ماهی فروشان – پاساژ امانی

احمد میرزائی

شماره پروانه وکالت: 517
تلفن همراه: 09112403625
تلفن دفتر: 42618127
شهر: رودسر
آدرس: ميدان شهرداری - مجتمع وليعصر ( پاساژ آروندی ) – ط3

امیر جاذبی

شماره پروانه وکالت: 773
تلفن همراه: 09127996297
شهر: رودسر
آدرس: خيابان امام خمينی - روبروی بانک رفاه

شفق محمدی

شماره پروانه وکالت: 582
تلفن همراه: 09112415545
شهر: رودسر
آدرس: خيابان امام خمينی - جنب بانک ملی مرکزی - مجتمع تجاری حکمت - طبقه دوم

آرمین تذکر رضایی

شماره پروانه وکالت: 509
تلفن همراه: 09112458647
شهر: رودسر
آدرس: خيابان امام – روبروی بانک رفاه – ساختمان منعمی – طبقه دوم

سیده حورا موسوی

شماره پروانه وکالت: 212
تلفن همراه: 09112433699
شهر: رودسر
آدرس: خيابان امام خمينی – روبروی بانک سپه

ناهید تام

شماره پروانه وکالت: 336
تلفن همراه: 09113456390
تلفن دفتر: 42617448
شهر: رودسر
آدرس: خيابان انقلاب – روبروی بانک ملی – ساختمان سينا – طبقه دوم

مهناز مهرآور

شماره پروانه وکالت: 153
تلفن همراه: 09113416563
شهر: رودسر
آدرس: خيابان انقلاب – ساختمان ايساتيس – طبقه سوم – واحد هشتم

محمد پارسی

شماره پروانه وکالت: 689
تلفن همراه: 09112437275
شهر: رودسر

سپاسه کاظمیان حدادپور لنگرودی

شماره پروانه وکالت: 832
تلفن همراه: 09112475017
شهر: رودسر

کیان بی آلایش

شماره پروانه وکالت: 145
تلفن همراه: 09113427122
تلفن دفتر: 42687310
شهر: رودسر
آدرس: کلاچای ـ جنب بانک ملی – روبروی کوچه مسجد جامع

صدیقه کیان مهر

شماره پروانه وکالت: 840
تلفن همراه: 09113435889
شهر: رودسر
آدرس: کلاچای – پاساژ کاسپين – طبقه اول – جنب دفتر مهندسی مهندس نقدی

ناصر احمدی گرمابدشتی

شماره پروانه وکالت: 992
تلفن همراه: 09118173566
شهر: رودسر

فاطمه فتحی

شماره پروانه وکالت: 848
تلفن همراه: 09113387954
شهر: رودسر
آدرس: چابکسر – تقاطع خيابان امام و فرهنگ – ساختمان الماس چابک – طبقه پنجم

مجتبی ابراهیمی کلاچایه

شماره پروانه وکالت: 659
تلفن همراه: 09114795416
شهر: رودسر

طیبه فخرمحمدیان خانسری

شماره پروانه وکالت: 475
تلفن همراه: 09113331106
شهر: رودسر
آدرس: چابکسر – روبروی بانک صادرات – مجتمع الماس چابکسر – طبقه پنجم

سجاد ایزک شیری

شماره پروانه وکالت: 433
تلفن همراه: 09113965286
شهر: رودسر
آدرس: چابكسر – خيابان امام خمينی – نرسيده به پمپ بنزين – روبروی شيلات – طبقه اول

سید نادر عمادی

شماره پروانه وکالت: 39
تلفن همراه: 09111418312
تلفن دفتر: 42629193
شهر: رودسر
آدرس: خ امام خميني ـ پشت فروشگاه كفش بلا ـ پاساژ فرجپور – طبقه دوم

جابر اخوین انصاری

شماره پروانه وکالت: 323
تلفن همراه: 09112317233
تلفن دفتر: 42621329
شهر: رودسر
آدرس: چهارراه ماهی فروشان – ساختمان کاظمی – طبقه اول

سمانه طیاری

شماره پروانه وکالت: 511
تلفن همراه: 09112412075
شهر: رودسر
آدرس: خيابان امام – جنب بانک ملی مرکزی – ساختمان حمکت – ط 2

زهرا امیربنده ای

شماره پروانه وکالت: 202
تلفن همراه: 09112419711
تلفن دفتر: 42613728
شهر: رودسر
آدرس: کوچه کفش بلا – پاساژ ملت – طبقه اول

سوگند صدیقی حسن کیاده

شماره پروانه وکالت: 676
تلفن همراه: 09112378534
تلفن دفتر: 42687946
شهر: رودسر
آدرس: کلاچای – ميدان امام خمينی – طبقه فوقانی بانک انصار

محمد امانی

شماره پروانه وکالت: 149
تلفن همراه: 09111439133
تلفن دفتر: 42611227
شهر: رودسر
آدرس: خيابان انقلاب – روبروی بانک پارسيان

سید کمال سیدی

شماره پروانه وکالت: 165
تلفن همراه: 09111946495
شهر: رودسر
آدرس: چابکسر – جنب بانک صادرات – ساختمان چابک – ط5 – واحد 2

احمد احمدی نیا

شماره پروانه وکالت: 178
تلفن همراه: 09113433803
تلفن دفتر: 42680406
شهر: رودسر
آدرس: کلاچای – خ امام خمينی – پاساژ کاسپين – طبقه همکف

فائزه سلیم زاده کاکرودی

شماره پروانه وکالت: 635
تلفن همراه: 09113311385
شهر: رشت

ناهید مهرور

شماره پروانه وکالت: 749
تلفن همراه: 09159858033
شهر: رودبار