لیست وکلا

یعقوب محمدیان روشن

شماره پروانه وکالت: 677
تلفن همراه: 09111372647
شهر: شفت

سیده خدیجه محصصی سراوندانی

شماره پروانه وکالت: 648
تلفن همراه: 09118300838
شهر: سنگر

مجید گلباز آزادستان

شماره پروانه وکالت: 691
تلفن همراه: 09117560374
شهر: شفت

عیسی مقدم

شماره پروانه وکالت: 775
تلفن همراه: 09111932642
شهر: سنگر

افشین کیابی

شماره پروانه وکالت: 535
تلفن همراه: 09111318319
شهر: شفت

فائزه محمدی

شماره پروانه وکالت: 499
تلفن همراه: 09115009021
شهر: سنگر
آدرس: روبه روی دادگاه

اعظم عاشوری محرمانی

شماره پروانه وکالت: 782
تلفن همراه: 09113484354
تلفن دفتر: 34786098
شهر: شفت
آدرس: خيابان وليعصر – روبروی بانک مسکن

محمدمهدی کلانتری

شماره پروانه وکالت: 306
تلفن همراه: 09123899365
شهر: سنگر

سیدابراهیم عادلی پسیخانی

شماره پروانه وکالت: 598
تلفن همراه: 09111316075
شهر: شفت
آدرس: روبروی دادگستری

اسماعیل غلامعلی زاده

شماره پروانه وکالت: 666
تلفن همراه: 09112921376
شهر: سنگر

نرجس نصراللهی

شماره پروانه وکالت: 514
تلفن همراه: 09112402517
شهر: سیاهکل

سپیده عنصری نژاد

شماره پروانه وکالت: 373
تلفن همراه: 09113351381
شهر: سنگر

زینب کریمی پور

شماره پروانه وکالت: 834
تلفن همراه: 09112444251
تلفن دفتر: 42221431
شهر: لاهیجان
آدرس: لاهیجان - خیابان انقلاب - کوچه اسدی - ساختمان زنبق - طبقه اول - واحد A

مسعود صداقت

شماره پروانه وکالت: 829
تلفن همراه: 09113323853
شهر: سنگر

ناهید قرونی دلچه

شماره پروانه وکالت: 480
تلفن همراه: 09112372330
شهر: سیاهکل
آدرس: خيابان امام خمينی – روبروی اداره دارايي – مجتمع تجاری نگين – طبقه 1 – واحد 35

مهسا دروی

شماره پروانه وکالت: 574
تلفن همراه: 09112480135
شهر: سنگر
آدرس: بلوار شيخ عباس حقيقی - روبروی عمارت چهل ستون

مرضیه فلاحتکار سراوانی

شماره پروانه وکالت: 599
تلفن همراه: 09119367467
شهر: سیاهکل

فاطمه خورسند امشی

شماره پروانه وکالت: 804
تلفن همراه: 09112359751
شهر: سنگر

علی اکبر عبداله خواه

شماره پروانه وکالت: 197
تلفن همراه: 09113353015
شهر: سیاهکل
آدرس: خيابان ضربی خوان – تولاب – ملک آقای نبی فرامين

مریم حیدری چناری

شماره پروانه وکالت: 738
تلفن همراه: 09119369294
شهر: سنگر

ابراهیم شعبانی

شماره پروانه وکالت: 259
تلفن همراه: 09111426105
شهر: سیاهکل
آدرس: خيابان امام خمينی – کوچه سبزی – خيابان فارابی لنگرود – جنب مسجد جامع – کوی بلال – بن بست شهيد فاتح – پلاک 23

سائنا پاسخی

شماره پروانه وکالت: 636
تلفن همراه: 09113384925
شهر: سنگر
آدرس: بلوار خرداد – ساختمان سامان 6 – طبقه 2 –واحد 4

سید محمد سیادتی طارمی

شماره پروانه وکالت: 570
تلفن همراه: 09111386605
شهر: سیاهکل
آدرس: ميدان شهدا – روبروی اداره دارايي – پاساژ نگين –طبقه دوم – واحد 24

زهرا بیوکی

شماره پروانه وکالت: 658
تلفن همراه: 09119890899
شهر: سنگر
آدرس: خيابان شريعتی – روبروی دارايي – دفتر وکالت خانم عذرا صميعی ويشکايي

مهسا زینعلی تاجانی

شماره پروانه وکالت: 742
تلفن همراه: 09112470096
شهر: سیاهکل
آدرس: ابتدای خيابان شهيد بهشتی – خيابان آل بويه – ساختمان آل بويه – طبقه اول

فاطمه بیابانی

شماره پروانه وکالت: 170
تلفن همراه: 09113330166
تلفن دفتر: 34520166
شهر: سنگر
آدرس: خيابان امام خمينی – روبروی شهرداری

علی زاهد کیاسرایی

شماره پروانه وکالت: 686
تلفن همراه: 09113379967
شهر: سیاهکل

زینب اشجعی دلچه

شماره پروانه وکالت: 347
تلفن همراه: 09111397762
شهر: سنگر

یوسف رضائی

شماره پروانه وکالت: 931
تلفن همراه: 09113410341
شهر: سیاهکل

سعید محمدیان

شماره پروانه وکالت: 790
تلفن همراه: 09112474951
شهر: رودبنه

مینا ذبیح پور رحیم آبادی

شماره پروانه وکالت: 805
تلفن همراه: 09113404889
شهر: سیاهکل

آتوسا گلشاهی

شماره پروانه وکالت: 748
تلفن همراه: 09354772718
شهر: لاهیجان
آدرس: میدان معلم کارگر ۱۹، پلاک چهل، کد پستی: ۴۴۱۵۸۱۴۹۸۵

مهدی تقی زاده

شماره پروانه وکالت: 405
تلفن همراه: 09125280069
شهر: سیاهکل
آدرس: جاده کنگران – خيابان شهيد رضايي – روستای جوپيش – چهارراه اول – مغازه عليرضا رضايي

صدیقه عبادتی دموچالی

شماره پروانه وکالت: 549
تلفن همراه: 09113454360
شهر: رودبنه
آدرس: بلوار دکتر حشمت - بالای مغازه محمدتقی محمددوست

عبدالرضا اصغری بیربنه

شماره پروانه وکالت: 534
تلفن همراه: 09112410225
شهر: سیاهکل
آدرس: خيابان امام خمينی – روبروی اداره امور مالياتی – ساختمان نگين – طبقه دوم – واحد 30

رویا رشیدی مقدم

شماره پروانه وکالت: 516
تلفن همراه: 09126640695
شهر: رودبنه

حمیدرضا اعلائی

شماره پروانه وکالت: 399
تلفن همراه: 09123030775
شهر: سیاهکل
آدرس: بلوار امام خميني ـ جنب فرمانداري

حسین روحی پور

شماره پروانه وکالت: 542
تلفن همراه: 09111411437
شهر: رودبنه
آدرس: بلوار دکتر حشمت – جنب بانک کشاورزی

محبوبه آستین فشان

شماره پروانه وکالت: 385
تلفن همراه: 09111445734
شهر: سیاهکل
آدرس: خيابان امام خمينی – روبروی اداره ی دارايي – پاساژ نگين – طبقه دوم – واحد 36

فاطمه حراتی

شماره پروانه وکالت: 662
تلفن همراه: 09385783178
شهر: رودبنه

علی هرندی

شماره پروانه وکالت: 717
تلفن همراه: 09112300629
شهر: سنگر

مسعود جعفری چافجیری

شماره پروانه وکالت: 646
تلفن همراه: 09113420344
شهر: رودبنه
آدرس: بلوار امام رضا – جنب تاکسی تلفنی شهر

فاطمه نقی زاده

شماره پروانه وکالت: 233
تلفن همراه: 09112340786
شهر: سنگر

سمیه پایدار

شماره پروانه وکالت: 737
تلفن همراه: 09116038326
شهر: رودبنه