لیست وکلا

سودا جوبه

شماره پروانه وکالت: 826
تلفن همراه: 09141536494
شهر: کوچصفهان

محمد نیک نژاد

شماره پروانه وکالت: 438
تلفن همراه: 09113304182
شهر: فومن

جعفر هدهدی آبکنار

شماره پروانه وکالت: 668
تلفن همراه: 09113304801
شهر: کیاشهر

پیام محتشمی معالی

شماره پروانه وکالت: 577
تلفن همراه: 09111384657
شهر: فومن

سیده فاطمه میرفلاح نصیری

شماره پروانه وکالت: 414
تلفن همراه: 09111309243
شهر: کیاشهر
آدرس: بازار – جنب شرکت تعاونی خدماتحسابداری گيل - طبقه دوم

فرهاد منصور رضائی

شماره پروانه وکالت: 14
تلفن همراه: 09111323512
تلفن دفتر: 34738194
شهر: فومن
آدرس: خ امام خمينی ـ جنب دادگستري ـ كوچه كميته امداد سابق

صاحبه ملکی

شماره پروانه وکالت: 330
تلفن همراه: 09111413468
شهر: کیاشهر
آدرس: روبروی شيلات – کوچه شهيد پهلوانی

شیدا قلیزاده ویسرودی

شماره پروانه وکالت: 760
تلفن همراه: 09113875302
شهر: فومن

معصومه فرضی

شماره پروانه وکالت: 746
تلفن همراه: 09111403055
شهر: کیاشهر

محمد قره داغی

شماره پروانه وکالت: 428
تلفن همراه: 09119316171
شهر: فومن

فرامرز غلامپور فخرآبادی

شماره پروانه وکالت: 703
تلفن همراه: 09112311821
شهر: کیاشهر
آدرس: خيابان فلسطين شمالی – کوچه طبخ کار

ساناز فدایی سسطلانی

شماره پروانه وکالت: 609
تلفن همراه: 09112311230
شهر: فومن
آدرس: خيابان علامه طباطبائی - روبروی دادگستری

ابراهیم عموپور

شماره پروانه وکالت: 471
تلفن همراه: 09112402290
شهر: کیاشهر
آدرس: ميدان امام خمينی (ميدان شهرداری) - بالای سوپر مارکت چکاوک - طبقه اول

سیده فاطمه عسگرپور

شماره پروانه وکالت: 695
تلفن همراه: 09127944166
شهر: فومن

فاطمه شفیعی

شماره پروانه وکالت: 821
تلفن همراه: 09112476479
شهر: کیاشهر

افسانه عزیزی گشت رودخانی

شماره پروانه وکالت: 305
تلفن همراه: 09122105501
شهر: فومن
آدرس: خيابان امام خمينی – روبروی پارک – نبش کوچه ياس – مجتمع زندی

فریبا سلطانی تیل

شماره پروانه وکالت: 561
تلفن همراه: 09115519297
شهر: کیاشهر
آدرس: انبارسر

محمد عابدین زاده بالا گفشه

شماره پروانه وکالت: 566
تلفن همراه: 09112482698
شهر: فومن
آدرس: خيابان امام خمينی – کوچه آيت اله سعيدی(کوچه بانک صادرات ) – پلاک 11

رضوانه ذاکر ادیبی

شماره پروانه وکالت: 755
تلفن همراه: 09111403827
شهر: کیاشهر
آدرس: خيابان شهيد بهشتی - کوچه ياس 3 – جنب آموزشگاه خياطی مهديه

رامین صفرنیا خشکنودهانی

شماره پروانه وکالت: 543
تلفن همراه: 09125155792
شهر: فومن
آدرس: خيابان شورا – ساختمان الماس – طبقه دوم

ساناز حسن زاده

شماره پروانه وکالت: 694
تلفن همراه: 09113345817
شهر: کیاشهر
آدرس: خيابان امام – جنب اداره پست – ساختمان سروش - ط 2

مریم صفری روشن

شماره پروانه وکالت: 690
تلفن همراه: 09355469046
شهر: فومن

سعید حاتمی آستانه

شماره پروانه وکالت: 639
تلفن همراه: 09115050939
شهر: کیاشهر

ابراهیم رمضانی گشت رودحانی

شماره پروانه وکالت: 584
تلفن همراه: 09111388812
شهر: فومن

زهرا حمزه دوست

شماره پروانه وکالت: 476
تلفن همراه: 0091124592051
شهر: کیاشهر
آدرس: خيابان فلسطين جنوبي – روبروي تعاوني 16 - ساختمان مهدي پور - طبقه دوم

مینا رونده نودهی

شماره پروانه وکالت: 802
تلفن همراه: 09112476486
شهر: فومن

سهیل پوررجبیان رمضانی

شماره پروانه وکالت: 291
تلفن همراه: 09111309462
شهر: کیاشهر

مریم رهنما کهنه گورابی

شماره پروانه وکالت: 490
تلفن همراه: 09112357584
تلفن دفتر: 33341061
شهر: فومن
آدرس: خيابان امام خمينی – بالاتر از دادگستری – انتهای کوچه آيت اله سعيدی

مینا بازیار لویه

شماره پروانه وکالت: 554
تلفن همراه: 09122134573
شهر: کیاشهر
آدرس: اميرکياسر – جنب عمارت فيروز – پلاک 345

ترمه خوب نظر خوش نشین

شماره پروانه وکالت: 809
تلفن همراه: 09111356964
شهر: فومن

احمد صدقی اردجانی

شماره پروانه وکالت: 716
تلفن همراه: 09113838617
شهر: کرگانرود

محمد خوش انس

شماره پروانه وکالت: 784
تلفن همراه: 09122965661
شهر: فومن
آدرس: خيابان امام خمينی – ميدان وليعصر – ساختمان خارابی – طبقه سوم

عزیزاله پویانفر

شماره پروانه وکالت: 831
تلفن همراه: 09113338894
شهر: کرگانرود

احمد حیدری

شماره پروانه وکالت: 276
تلفن همراه: 09111368212
شهر: فومن

علی باقی

شماره پروانه وکالت: 764
تلفن همراه: 09123118683
شهر: کرگانرود

لیلا حسن زاده

شماره پروانه وکالت: 605
تلفن همراه: 09118325815
شهر: فومن
آدرس: ميدان پاسداران – خيابان علامه طباطبايي – بالاتر از دادگستری – ساختمان وکلا – طبقه 2

سمانه یوسفی مژدهه

شماره پروانه وکالت: 596
تلفن همراه: 09115026652
شهر: فومن

سمانه حسن پور دورگر اباتری

شماره پروانه وکالت: 415
تلفن همراه: 09128476242
شهر: فومن
آدرس: خيابان بهشتی – خيابان امام بر

زهرا یوسفی زاد چوبری

شماره پروانه وکالت: 379
تلفن همراه: 09112380544
شهر: فومن
آدرس: خيابان علامه طباطبايي – جنب دادگستری

نصیر حسینی

شماره پروانه وکالت: 184
تلفن همراه: 09113438405
شهر: فومن
آدرس: املش - خيابان شهيد بهشتی - جنب مخابرات - ساختمان جهانی - طبقه دوم

احمدرضا هاشم زاد اکبری

شماره پروانه وکالت: 473
تلفن همراه: 09113320729
تلفن دفتر: 34731934
شهر: فومن
آدرس: خيابان علامه طباطبايي - جنب دادگستری جديد - ساختمان وکلا - طبقه اول - واحد 1

مینا توکلی پوری

شماره پروانه وکالت: 926
تلفن همراه: 09113401495
تلفن دفتر: 34726361
شهر: فومن
آدرس: خيابان شورا – ساختمان جاويد – بلوک اول – طبقه اول – واحد يک

مرتضی واحدی پور دهرایی

شماره پروانه وکالت: 434
تلفن همراه: 09113374668
تلفن دفتر: 34739252
شهر: فومن
آدرس: ميدان آناهيتا – ابتدای خيابان شهدا – برج آوين – طبقه سوم

سمانه پرکار گشتی

شماره پروانه وکالت: 736
تلفن همراه: 09118401931
شهر: فومن