رفیع فرجی

شماره پروانه وکالت: 586
تلفن همراه: 09113822114
تلفن دفتر: 44666181
شهر: ماسال
آدرس: ميدان امام خمينی – نبش خيابان فلسطين – ساختمان آيلين – طبقه دوم