سالار نوبهاری لنگرودی

شماره پروانه وکالت: 589
تلفن همراه: 09113463933
تلفن دفتر: 42532660
شهر: لنگرود
آدرس: بلوار شريعتی – روبروی مسجد جامع – بن بست هانی