اعظم فرزانه لیلی

شماره پروانه وکالت: 631
تلفن همراه: 09113427783
شهر: لنگرود
آدرس: خيابان امام – بعد از داروخانه يگانه – روبروی نساجی مازندران – کوچه رزاقی – مجتمع پزشکی خدماتی دکتر هاشم پور – طبقه دوم