عیسی عسگری مقدم

شماره پروانه وکالت: 61
تلفن همراه: 09113922362
تلفن دفتر: 42538182
شهر: لنگرود
آدرس: خ امام ـ کوچه کفش ملی ـ ساختمان پزشکان – طبقه سوم