علیرضا نهاوندی نژاد

شماره پروانه وکالت: 164
تلفن همراه: 09113334592
تلفن دفتر: 44339659
شهر: صومعه سرا
آدرس: خيابان برشنورد - جنب اداره برق – ساختمان آيين – طبقه اول