حامد قلیزاده

شماره پروانه وکالت: 461
تلفن همراه: 09112344049
شهر: صومعه سرا
آدرس: بلوار ولی عصر - خیابان شهيد عليزاده - فرهنگ 5 - ساختمان پاسارگاد - واحد 7