فاطمه قاسم زاده

شماره پروانه وکالت: 147
تلفن همراه: 09113337375
تلفن دفتر: 44336016
شهر: صومعه سرا
آدرس: ميدان وليعصر – روبروی دادگستری – جنب هتل ابريشم – برج بهمن – طبقه سوم