هاتف رشیدی

شماره پروانه وکالت: 229
تلفن همراه: 09111869652
شهر: صومعه سرا
آدرس: خيابان برشنورد – مجتمع محمود – طبقه دوم