مهرداد احمدزاده ذوالپیرانی

شماره پروانه وکالت: 537
تلفن همراه: 09119306551
شهر: صومعه سرا
آدرس: ميدان وليعصر - برج بهمن - طبقه چهارم - واحد 16