اطلاعیه

بموجب تصمیم هیأت مدیره، کانون وکلای دادگستری گیلان، در روزهای ۱۴۰۰/۱/۱۰ و ۱۴۰۰/۱/۱۱ تعطیل است.

((روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان))