نامه معاون منابع انسانی دادگستری استان گیلان به رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان

نامه معاون منابع انسانی دادگستری استان گیلان به رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در رابطه با برگزاری کارگاه «نظام عدالت ویژه اطفال و نوجوانان» در چارچوب برنامه همکاری مشترک با Unicef


به آگاهی همکاران محترم می‌رسد معاون محترم منابع انسانی دادگستری کل استان گیلان طی مرقومه شماره ۶۷۰/۲۱۵۲/۹۰۲۷ مورخ ۹۹/۹/۱۸ از دو نفر از وکلای علاقمند و فعال در زمینه حقوق کودک جهت حضور در کارگاه آموزشی نظام عدالت ویژه اطفال و نوجوانان -که در چارچوب برنامه همکاری مشترک معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با دفتر نمایندگی صندوق کودکان در ایران ( Unicef) برگزار خواهد شد - دعوت بعمل آورده است لذا همکاران علاقمند و فعال در این زمینه می‌توانند آمادگی خود جهت حضور و شرکت در این کارگاه آموزشی را در اسرع وقت به دفتر کانون اعلام نمایند.