مصوبه مورخ 99/7/27 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان

«اطلاعیه»


کانون های وکلای دادگستری بر اساس نیاز سنجی، اقدام به اعلام ظرفیت وکیل در حوزه کانون مربوطه می کنند. اعلام ظرفیت مذکور متناسب با امکانات آموزشی اعم از وکلای سرپرست، شعب محاکم و ... است. نظر به ضرورت آموزش کارآموزان وکالت توسط وکلای سرپرست (لزوماً دارای ۸ سال سابقه وکالت) از یکسو و کمیسیون های کارآموزی از سوی دیگر ، و به منظور تضمین آموزش درست و با برنامه کارآموزان توسط وکلای سرپرست عضو کانون (که مستلزم پذیرش کارآموزان تا تعداد  مشخصی است که در شرح وظایف کارآموزی به آن تصریح شده است)، و نیز پیشگیری از آثار اعلام ظرفیت لجام‌گسیخته در وضعیتی که امکانات آموزشی لازم اعم از وکیل سرپرست و.... وجود ندارد (که نتیجه آن جدای از تبدیل فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار و سوء استفاده مؤسسات حقوقی غیر مجاز از این وکلای بیکار، صدور پروانه وکالت بدون آموزش بسامان و منطقی است) همچنین نظر به اینکه سرپرستی کارآموزان وکالت عضو کانون وکلای دادگستری، مسئولیت های قانونی را برای وکلای سرپرست فراهم می‌کند، و این شرط در سرپرستی کارآموزانی که از اعضای کانونهای وکلا نیستند، وجود ندارد. بدین وسیله کانون وکلای دادگستری گیلان، سرپرستی کارآموزان غیرعضو کانون وکلای دادگستری را برای وکلای عضو کانون وکلای دادگستری گیلان ممنوع اعلام و ضمن جلب توجه همکاران گرانقدر به مفاد سوگند نامه از حیث رعایت نظامات وضع شده کانون، ضمانت اجرای مقرر در ماده ۷۷ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را یادآور می شود.