قابل توجه کارآموزان محترم وکالت ورودی ۱۳۹۸


به موجب دویست و چهل و پنجمین صورتجلسه کمیسیون شماره یک کارآموزی کانون وکلای دادگستری گیلان مقرر گردید کارآموزان محترم به جای انجام کار تحقیقی ، به نقد یکی از آراء صادره از مراجع قضایی که مورد تأیید وکیل محترم سرپرست شان باشد، اقدام و ظرف مدت 3 ماه تسلیم کمیسیون نموده تا در صورت تأیید ، بصورت شفاهی از نقد رأی صورت گرفته، دفاع نمایند.

رئیس کمیسیون شماره یک کارآموزی کانون وکلای دادگستری گیلان
بهمن حیدری نژاد

New category

pdf

4_5922449624156604708

Size: 383.75 KB
Hits : 14
Date added: 1399-09-12