فیش های حق بیمه سال ۹۹ صندوق حمایت وکلا صادر شد


قابل توجه کاراموزان محترم وکالت
قبولی ۹۸:

فیش های حق بیمه سال ۹۹ صندوق حمایت وکلا صادرشد
لطفا در اسرع وقت به سایت
www.Hamivakil.ir
مراجعه و نسبت به پرداخت سه ماهه اول اقدام فرمایید

لازم به ذکر است آخرین مهلت دوره اول ۹۹/۰۳/۳۱
می باشد
(چنانچه تا تاریخ مذکور نسبت به پرداخت فیش سه ماهه خود اقدام ننمائید 25% مبلغ فیش مربوطه بصورت جریمه دیر کرد برای شما منظور می گردد.)