28 خرداد 1398
به راستی صلح، حلقه گمشده دنیای امروز می باشد، دنیایی خشن که تعداد بیشماری انسان بی گناه که تنها نظاره گر رژه ای نمادین در پاسداشت صلح در برابر خشونت ...
26 خرداد 1398
مسئولیت مدنی بانک ها نویسنده: عباس میرشکاری   ...
26 خرداد 1398
آيين کشف و ابراز دليل در فضاي مَجازي   نویسندگان: دکتر مصطفی السان محمدرضا منوچهری   ...
26 خرداد 1398
جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علایم تجاری در حقوق ایران با نگاهی به موافقت نامه تریپس   نویسندگان: ...
26 خرداد 1398
نقد و بررسی تعدد معنوي جرم تهدید از طریق مزاحمت تلفنی نویسنده: محمدعلی اردبیلی   ...
26 خرداد 1398
نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره93/07/15-733 هیات عمومی دیوان عالی کشور   نویسندگان : ...
23 خرداد 1398
دکتر محمود عباسی دستیار حقوق شهروندی وزیر دادگستری و معاون حقوق بشر و امور بین الملل   ...
22 خرداد 1398
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکارناپذیری برای تأمین حقها و آزادیهای شهروندان و تضمین اصل ...
21 خرداد 1398
 کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران چکیده در منابع فقهی، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته، ...
21 خرداد 1398
به نام خدا آیا شرکت در مدعی به، تخلف است؟ فصل ششم ازآئین نامه«نظام‌نامه»قانون وکالت مصوب ...

تماس با ما