تاریخچه کانون

Image

ایده تأسیس کانونی مستقل و متشکل از وکلای استان گیلان، واکنش نسبت به تفکری بود که در اجرای طرح مصلحت‌اندیشانه‌ی عدم تمرکزی که به صورت تشکیل کانون‌های استانی در حقیقت جدایی تابعین از پیکره کانون وکلای دادگستری مرکز را مدنظر داشت و در خصوص این خطه، مایل به تأسیس کانونی متشکل از وکلای گیلان و قزوین، آن هم به مرکزیت قزوین.

به لحاظ عدم نصاب تعداد وکلای گیلان - حسب ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای مصوب ۱۳۳۳ - عین طرح موضوع بود، با اراده‌ی جمعی وکلای حوزه گیلان شکل گرفت. البته درمورد بحث، جامعه وکالت این استان، همواره قدردان همت خردمندانه و تلاش خستگی‌ناپذیر همکاران ارجمندی است که شکل‌گیری کانون گیلان را با جدیت پی گرفته و همچنین همکاران دیگری که با بلندنظری و درک صحیح موقعیت، ضمن ارائه به موقع جواز تغییر محل اشتغال به وکالت خود از مرکز به گیلان، دغدغه ایجاد کانون مشترک را به تشکیل کانونی متشکل از وکلای این خطه، به نام «کانون وکلای دادگستری گیلان» در سال ۱۳۷۸ تبدیل نمودند و از این تاریخ به عنوان کانون مستقل و عضوی از اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران به فعالیت خود با همکاری وکلای دلسوز ادامه می‌دهد.

به امید اینکه هر روز در راستای اهداف بلند قانونی، با پشتیبانی وکلای متعهد عضو، توفیق بیشتری حاصل آید.

Image
اعضای محترم هیئت مدیره دوره اول:
مرحوم محمدحسین خوب‌نظر (رئیس)، مرحوم علی‌اکبر محمدی (رئیس)، بهمن حیدری‌نژاد (نائب رئیس)، ابراهیم یدک (منشی)، احمد بزرگ‌نیا (بازرس)، قربان جوان مجرد (عضو)، همایون غواص (عضو علی‌البدل)، مرحوم هوشنگ مردکار (عضو علی‌البدل)
اعضای محترم هیئت مدیره دوره دوم:
اعضای محترم هیئت مدیره دوره سوم:
اعضای محترم هیئت مدیره دوره چهارم:
اعضای محترم هیئت مدیره دوره پنجم:
اعضای محترم هیئت مدیره دوره ششم:
اعضای محترم هیئت مدیره دوره هفتم:
اعضای محترم هیئت مدیره دوره هشتم:

تماس با ما